Control Plus AS
skal være lett tilgjengelig for alle våre kunder, og vi kommer gjerne på besøk hvis dette er ønskelig.
Som kunde hos oss kan du konsentrere deg om den daglige driften, det andre tar vi ansvaret for.
Kunden er vårt fokus
Vi er små nok til å gi deg personlig oppfølging og store nok til å løse komplekse oppgaver.
Hos oss er du viktig enten du er liten eller stor! Du kan velge om du vil ha hjelp til det totale
regnskapsarbeidet eller om du ønsker å ta deler av det selv.
Våre kunder oppfatter oss som fleksible og til å stole på.